frihetsäkerhetflexibilitetlugn och ro

Säkerhet

Hur vore det att slippa bry sig om uppdateringar? Att veta att dina filer är i tryggt förvar skapar arbetsro. Det är självklart mer lönsamt att du ägnar dig åt verksamheten. Du behöver inte tänka på att uppdatera t ex Officepaket och alla filer. Bilder, avtal, fakturor, offerter och andra sorters dokument finns lagrade på säkert ställe.

De flesta system säger till när det är dags för uppdatering. I din dator får du kanske upp påminnelserutor. Med Jaodus system slipper du tänka på sådant, det sker helt automatiskt och du har alltid senaste versionen.

Om olyckan är framme underlättar det livet väsentligt att det finns back up. Om kontoret brinner, du får inbrott, någon häller en kopp kaffe i datorn eller sätter en penna genom skärmen, så slipper du strulet, eftersom alla data finns lagrade på annat ställe och inte lokalt i din dator. Hos Jaodu är dina filer säkrade. Det är helt enkelt ett billigt sätt att ha en försäkring.

Exempel på lösningar >

#